هیئت دانشجویی محبین الحسین(علیه السلام)

محفل توسل دانشجویان دانشگاه قم

هیئت دانشجویی محبین الحسین(علیه السلام)

محفل توسل دانشجویان دانشگاه قم

بسم رب الحسین(علیه السلام)


هیئت د انشجویی محبین الحسین(علیه السلام) دانشگاه قم


با شور کم نظیر خادمان امام حسین علیه السلام ، دانشجویان عاشق و دنباله روی سیره ی پیامبر 


اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام)، موعظه ها و سخنرانی واعظین و نوای گرم 


مادحین و ذاکرین اهل بیت(علیهم السلام)
زیر خیمه ی شور و شعور حسینی به پا می شود.  زمان برگزاری جلسات هفتگی :                       دوشنبه شب ها

 مـــــــــــــــکــــان   :           مسجد الغدیر دانشگاه قم