هیئت دانشجویی محبین الحسین(علیه السلام)

محفل توسل دانشجویان دانشگاه قم

هیئت دانشجویی محبین الحسین(علیه السلام)

محفل توسل دانشجویان دانشگاه قم

عزیزان دانشجوی زیادی در هر چه با شکوه تر برگزار شدن هیئت نقش داشتند که در ذیل فقط اسامی برخی از آنان ( به دلیل کثرت) آمده :


پیشکسوتان هیئت : آقایان مصطفی روحی، داود خدابنده ، عباس گودرزی ، مصطفی گرجی ، محسن شعبانی ، محمدرضا امینیان، فرهاد نقدی و نقی رحمت زاده
تماس با ما:

کانال تلگرامی هیئت

mohebinolhosein.qom@gmail.com